Kuluta Research & Consulting

Yksilöllisiä ratkaisuja kuluttajien elämäntapojen ja vapaa-ajankulutuksen monimuotoisuuden ymmärtämiseksi

Macaron

Kuluta

Olemme markkinoiden ja kulutuskäyttäytymisen analysointiin erikoistunut asiantuntijapalveluita tarjoava yritys.

Asiantuntija

Kuluta on kulutuksen ja elämäntapojen asiantuntija. Asiantuntijuutemme kulutustottumuksista, kulttuurin kuluttamisesta, vapaa-ajan kulutuksen tavoista ja motivaatioista on vahva. Erityisalaamme on ruokaan liittyvät elämykset sekä yleiset, globaaleihin trendeihin pohjautuvat analyysit kuluttajamarkkinoilla. Tietämystämme olemme kartuttaneet erityisesti Japanin kuluttajamarkkinoita seuraten ja tutkien.

Kauppa
Kuluta_katu

Osaaja

Vahvinta osaamistamme on kulutuksen ja elämäntavan analyyttisten näkemysten tuottaminen. Ymmärrämme kulutuksen yhteiskunnalliset kytkennät ja näemme trendien taakse.

Tarjoamme analyyttiset kykymme asiakkaamme käyttöön

Johdon strategiatyöpajat

Strategiatyöpajoissamme yritysjohdolle tarjoutuu ainutlaatuinen mahdollisuus yhdessä asiantuntijoidemme kanssa ideoida ja työstää uusia ratkaisuja liiketoiminnan kehittämiseksi ja uudistamiseksi.

Koulutus- ja valmennuspäivät

Tarjoamme yrityksille liiketoiminnan kehittämiseen ja uudistamiseen liittyviä johdon koulutus- ja valmennuspäiviä. Koulutus- ja valmennuspäivät toteutetaan aina asiakaskohtaisesti.

Markkina-analyysit ja kuluttajakyselyt

Toteutamme korkeatasoisia kuluttajakyselyitä yritysten liiketoiminnan kehityskohteiden tunnistamiseksi ja toiminnan kehittymisen seuraamiseksi. Laadimme markkina-analyyseja ja ideoimme yhdessä asiakkaan kanssa uusia strategioita. Voimme lähestyä kiinnostavaa ongelmaa myös fokusryhmähaastatteluin tai osallistuvan havainnoinnin keinoin.

Sisällöntuotanto

Kuluta muotoilee ajatuksia moniin tarpeisiin. Raportit, blogitekstit, kolumnit tai lyhyet kommenttipuheenvuorot kuluttajista, kulutustrendeistä, ja markkinoista onnistuu meiltä ammattilaisen varmuudella.